OM AMATÖRRADIO


Amatörradio är en internationell hobby för radioteknik och trådlös kommunikation. Licensierade radioamatörer sänder till varandra, både lokalt och internationellt. Ungefär som att köra Skype eller chatta på nätet, men radioamatörer når varandra trådlöst över hela världen med egen radioutrustning, Helt fritt från operatörer och avgifter. Alla kan höra alla. Det gör amatörradio till en mycket social hobby. Normalt lägger vi tid och intresse på tekniska saker för att lära oss mer, bygga ut egen radioanläggning och upptäcka radiovågornas möjligheter.

Här pågår radiotekniska experiment, prov med olika apparater, antenner och våglängder. Vi pratar, morsetelegraferar, sänder data m.m. Hembyggen är tillåtet. Tävlingar via radio s.k."contests" blandas med lokala klubbaktiviteter. Tekniska eller personliga diskussioner pågår ofta via radio, där alla hör alla. Gruppsamtal är vanligt. Ett sätt att träffas och hålla kontakten med varandra, trådlöst. Samtalen är alltid gratis eftersom alla har egen utrustning.

Olika våglängder når olika långt bort, med naturligt varierande räckvidd (vågutbredning), från dag till dag. Det sätter extra krydda på kommunikationen och experimenten. Det kan dyka upp oväntade saker i högtalaren och andra radioamatörer i avlägsna länder anropar och vill ha kontakt. Räckvidden beror också på antennernas utformning och placering, sändareffekt (Watt) m.m.

Amatörradio med klassisk, analog teknik kan ge skön retrokänsla som omväxling mot smarta mobiler. Det är också fritt fram för nya tekniska idéer och trådlösa experiment med digital teknik. Ett kul sätt att träffas och greja med tekniska saker tillsammans.

Amatörradiohobbyn har, genom internationella överenskommelser, fått tillgång till att använda flera olika, speciellt utvalda våglängder, med olika räckviddsegenskaper. Sådana planer och fördelning av våglängder och frekvenser är nödvändiga för att olika grupper av användare inte ska störa varandra. Det kan till exempel vara amatörradio, yrkesmässig radio-kommunikation, mobiltelefoni eller tv.

Två av de våglängder som får användas för amatörradio, 10 meter och 6 meter, beskrivs mera på den här web-platsen. Andra våglängder för amatörradio, t.ex. 80 meter och 40 meter kan användas för dagliga kontakter inom hela landet och med grannländerna, men behöver då betydligt större antenner (längre spröt och trådar). Det är också mera känsligt för störningar från elektriska apparater närheten. För användning av längre våglängder är det en klar fördel att ha radioutrustningen i ett friliggande hus på landet, där det finns gott om plats för antennerna.

Amatörradioutrustningen kan kosta från några tusenlappar till hur mycket som helst, beroende på hur mycket man vill bygga ut sin anläggning, med apparater och antenner hemma, i bilen, bärbart i fickan osv. Utrustningen får man bygga själv, om man har tillräckliga kunskaper. Annars finns det stort utbud på fabriksbyggda sändare, antenner och tillbehör.


Vem som helst i Sverige får ha radiomottagare och lyssna på olika slags radiosändningar på olika våglängder. Man kan lyssna på yrkesmässig kommunikationsradio (kom-radio) t.ex. brandkår, taxi, flygradio osv. Man kan också lyssna på radioamatörerna.

Den som vill sända amatörradio och prata med andra och göra tekniska experiment behöver först skaffa sig ett amatörradiocertifikat, ett slags körkort eller licens för radiosändning. Då får man också en personlig anropssignal, en kombination av bokstäver och siffror, som är den personliga identiteten vid radiosändning. Ungefär som ett registreringsnummer på en bil. Anropssignaler på radio följer en internationell plan så man kan lätt kan se i vilket land en radioamatör bor. Det fungerar likadant med anropssignaler för yrkesmässig radiokommunikation inom t.ex. sjöfart och flyg.

Utbildning och provtagning  för amatörradiocertifikat sköts bl.a. av radioamatörernas riksorganisation Sveriges sändareamatörer (SSA)  www.ssa.se och lokala klubbar. Aktiva radioamatörer är vanligtvis med både i lokal klubb och i SSA. Övervakningen av att spelreglerna följs sköts av myndigheten Post & Telestyrelsen (PTS) www.pts.se. Enligt lag krävs tillstånd från PTS eller annan behörighet för att använda radiosändare. Felaktig eller otillåten användning av radiosändare kan störa annan viktig radiokommunikation.

När man har fått amatörradiocertifikat och egen anropssignal är det dags att köpa eller bygga valfri amatörradioutrustning, sätta upp antenner, och börja provsända och kommunicera trådlöst med andra radioamatörer. Om man är flera licensierade radioamatörer inom en familj kan man naturligtvis prata med varandra via radio mellan hemma och bilen eller bärbara sändare. Men glöm inte att andra radioamatörer lyssnar och kan hoppa in i alla diskussionerna som sker via amatörradio.

Friheten är stor, att som licensierad radioamatör, upptäcka radiotekniken och lära sig mer om radiovågornas möjligheter genom egna sändningar. Man får däremot inte ta betalning för att vidarebefordra meddelanden åt andra. Där går gränsen för amatörradio.

Naturligtvis behövs också "trafikregler" för hur amatörradio används, för att allt ska fungera så bra som möjligt. Radioamatörerna har egna frekvens- och kanalplaner som ger svar på många praktiska frågor. Sådana skrivna och oskrivna regler kan det vara bra att fråga erfarna radioamatörer om.

Välkommen du också, som vill vara med i den här trådlösa hobbyn, experimentera med radioteknik och träffa fler teknikintresserade personer!