AMATÖRRADIO
 
<<< Exempel från Youtube >>>
 

Amatörradio ... Internationell teknisk hobby med flera grenar och inslag av tävlingar. Fungerar också som socialt nätverk för att tillsammans genomföra tekniska prov och experiment och berätta för varandra om egna upptäckter och annat intressant som händer på radiofronten. Tillsammans bygger vi upp kunskapsbanken och håller kontakten med varandra, trådlöst, via egen radioutrustning.

Det är kul att själv kunna fixa kommunikationen. Här behövs inga operatörer eller abonnemang. Upptäck den trådlösa tekniken och radiovågornas möjligheter med hjälp av egen radioutrustning och egna antenner. Klassisk analog teknik eller nya digitala idéer och experiment, välj själv! I vissa lägen är amatörradio också en samhällsresurs som kan hjälpa till när allmänna telesystem och mobilnät slås ut.
                                                                    
Nyfiken på amatörradio? Läs mer här >

 

Den här web-platsen handlar om amatörradio på våglängderna 10 meter (28.0 - 29.7 MHz) och 6 meter (50 - 52 MHz).

Lokala kontakter via markvåg: Jämfört med amatörradio på 2 meters våglängd, kan 6 meter nå 50% längre och 10 meter 100% längre, under förutsättning att fullgoda antenner används. 6 meter och 10 meter fungerar bra för lokala kontakter med god ljudkvalitet (med FM).

Utlandskontakter och DX-jakt: När vågutbredningen via rymdvåg är gynnsam. Här finns gott om plats för alla moden; FM, AM, SSB, CW, PSK31, fyrar, repeatrar m.m.

Antennerna är måttligt stora och får plats på hustak och biltak. I de flesta fall klarar man sig bra med en billig och enkel vertikal, rundstrålande antenn, t.ex. en klassisk monobands-GP och en ordinär amatörradiosändare med 50-100 W. Red. har själv haft kontakt med alla världens kontinenter med sådan utrustning på 10 meter.

 

Eskilstuna repeater: In 29.540 MHz FM CTCSS 82.5 Hz > Ut 29.640 MHz FM CTCSS 82.5 Hz

 
 

Meddelanden till Webmaster ...             

Bra med gemensamma anropsfrekvenser DX-läget just nu "live" via DX-cluster
... så att vi hittar varandra lättare Tider anges i UTC
Vertikal, rundstrålande antenn är ett bra val för lokala kontakter  
Samlingspunkter på 10 meter  
28.500 MHz USB (DX)  
29.000 MHz AM

Fler sidor kommer ...

29.600 MHz FM  
     
Samlingspunkter på 6 meter    
50.150 MHz USB (DX)    
51.510 MHz FM